Himne a St.Martin Le-Beau creat pel mestre Antonio Villar, director musical de la Coral Diana de Cervelló.